Bygga hus - jämföra lösvirke och nybyggnation

Nycklar i ytterdörr

När du bestämt dig för att bygga hus står du inför frågan som rör vilket typ av hus som ska uppföras. Idag finns det flertal olika alternativ på marknaden. Nyckelfärdiga hus består av moduler som byggs i fabrik och som sedan levereras till din tomt. Ett annat alternativ är hus av lösvirke som byggs på plats. Hos oss på Byggare Haninge kan du få tips och råd kring vilket typ av hus som passar dig. Vi förser dig gärna med referenser från tidigare byggprojekt.

Bygg hus efter dina premisser

Nyckelfärdig nybyggnation innefattar en relativt kort byggperiod då husets olika delar levereras samtidigt och således är mindre tidskrävande att sätta ihop. Att bygga hus steg för steg med lösvirke tar längre tid men ger dig större möjlighet att påverka husets design. Vad du väljer i slutänden beror på vilket typ av hus du söker.