Renovera villa | Tips inför en renovering

En stege i ett rum

Att renovera villa kan nästan liknas vid en husbyggnation eftersom man ofta flyttar väggar, lägger om golv eller ändrar inredningen på ett genomgripande sätt. Om dessutom en badrumsrenovering är planerad behöver även en byggfirma kontaktas för hjälp med el och VVS. Viktigt att tänka på när man sätter igång så stora projekt är att alltid ha en detaljplan klar innan renoveringen påbörjas, för att undvika problem och förseningar.

Låt en byggfirma se igenom din planering innan du börjar

Även om du väljer att själv göra det mesta vid en villa renovation är ett gott råd att först låta en certifierad byggfirma titta på detaljplanen för att försäkra dig om att den är praktiskt genomförbar. Som lekman besitter du inte alla kunskaper själv och vissa arbeten, som elinstallationer, måste alltid utföras av en fackman. Detta är bra att tänka på:

  • Detaljplanera för renoveringen, inklusive budget, innan start
  • Sätt upp en realistisk tidsram
  • Kontakta byggfirma och eventuella medhjälpare i tid